Ένα κεραμικό αερογέλη που αποτελείται από νανοκρυστάλλους και είναι ενσωματωμένο σε μια μήτρα για χρήση σε εφαρμογές θερμομόνωσης

Φύση (2022). DOI: 10.1038/s41586-022-04784-0″ width=”800″ height=”530″/> Σχεδιασμός πολλαπλής κλίμακας ενός υποκρυσταλλικού κεραμικού νανοϊνώδους αεροτζελ. α,