Έκπληξη από το Moody’s: Η Ελλάδα αναβαθμίστηκε από B1 σε B3, σταθερή …

Η βελτίωση της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας σε Ba3, με σταθερές προοπτικές από το B1, συνεχίστηκε σήμερα σε μια εκπληκτική κίνηση από τον οργανισμό αξιολόγησης Moody’s.

Όπως επισημαίνει το σπίτι, οι κύριοι λόγοι που οδήγησαν στην τρέχουσα αύξηση του χρέους της χώρας είναι οι εξής:

1. Οι τρέχουσες μεταρρυθμίσεις υποστηρίζουν τη βιώσιμη ανάπτυξη των εταιρειών και έχουν ήδη σημειώσει συγκεκριμένη πρόοδο σε τομείς όπως η φορολογική διοίκηση, η συμμόρφωση και η καταπολέμηση της διαφθοράς. Κατά την άποψη του καπακιού, ο κίνδυνος αλλαγής αυτών των σημαντικών αλλαγών είναι χαμηλός.

2. Παρά τις αρνητικές βραχυπρόθεσμες επιπτώσεις της επιδημίας, ιδίως στον τομέα του τουρισμού, οι προοπτικές ανάπτυξης της χώρας τα επόμενα χρόνια είναι θετικές. Ο οίκος αναφέρει ότι η ελληνική οικονομία επωφελείται από τις συνεχείς προσπάθειες βελτίωσης του επενδυτικού κλίματος, μαζί με την άφιξη των σημαντικότερων κεφαλαίων από την ΕΕ στο πλαίσιο του ταμείου ανάκαμψης. Οι ευνοϊκές ευκαιρίες ανάπτυξης, σε συνδυασμό με την επιστροφή σε μια συνετή οικονομική θέση, θα οδηγήσουν σε σταδιακή αντιστροφή της τάσης του δημόσιου χρέους. Επιπλέον, σημειώνει ότι η Ελλάδα επωφελείται από την ιδιαίτερα ευνοϊκή πιστωτική της δομή.

Η εταιρεία λέει ότι το όραμά της αντανακλά τη σταθερή άποψη ότι οι μεταρρυθμίσεις θα χρειαστούν λίγο χρόνο για να λειτουργήσουν πλήρως και να δουν οφέλη. Τόνισε ότι ο τραπεζικός τομέας – παρά τις βελτιώσεις κατά το παρελθόν έτος – εξακολουθεί να χρειάζεται ισχυρή δράση για τη βελτίωση της ποιότητας των περιουσιακών του στοιχείων και ότι παραμένει αδύναμος.

Ισχυρή εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων

Πιο συγκεκριμένα, από την τελευταία αξιολόγηση τον Μάρτιο του 2019, ο ρυθμός εφαρμογής των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων ήταν ισχυρός, ενώ η χώρα συνεχίζει να προχωρά με βάση τις δεσμεύσεις μεταρρύθμισης που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ της προηγούμενης κυβέρνησης και της Ευρωομάδας. Τον Ιούνιο του 2018. Πρόοδος λόγω αλλαγών που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του τρίτου σχεδίου προσαρμογής της Ελλάδας μεταξύ 2015 και 2018, το οποίο έδωσε σημαντική έμφαση στις οργανωτικές και διοικητικές μεταρρυθμίσεις.

Στην Ελλάδα, λέει, βελτιώσεις σε επίπεδο εταιρειών και διοίκησης παρατηρούνται σε τομείς όπως η ανεξάρτητη διαχείριση εσόδων, με αποτέλεσμα υψηλότερα φορολογικά έσοδα και βελτιωμένη συμμόρφωση. Συγκεκριμένα, σημειώνει ότι η συνεχής ψηφιοποίηση της δημόσιας διοίκησης και του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης έχει θετικό αντίκτυπο στη φορολογική συμμόρφωση και την απόδοση της δημόσιας διοίκησης και συμβάλλει στη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

READ  Ιός κορώνας: Ατελείωτο όνειρο - 43 πεθαίνουν σε λίγες ώρες στην Ελλάδα - News Bomb - Νέα

Ο οίκος επισημαίνει επίσης τη νέα πτωχευτική δομή που έχει υιοθετήσει η κυβέρνηση προς μια προγραμματισμένη προσέγγιση για την επίλυση υψηλού επιπέδου μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPE) τραπεζών μέσω του προγράμματος Hercules, καθώς και τι αναμένεται να εφαρμοστεί από τις αρχές. Του νέου έτους.

Ταυτόχρονα, τονίζει ότι οι μεταρρυθμίσεις στη δικαιοσύνη συνεχίζονται, με περαιτέρω μέτρα που στοχεύουν στην ενσωμάτωση της ποιότητας και του επαγγελματισμού της δημόσιας διοίκησης με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Συνολικά, αυτές οι μεταρρυθμίσεις βοήθησαν στην ανακούφιση των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης και του χρέους της Ελλάδας κατά την τελευταία δεκαετία.

Παρόλο που θα χρειαστούν πολλά χρόνια δέσμευσης για να αποκομίσουμε τα πλήρη οφέλη από τις τρέχουσες οργανωτικές αλλαγές για να δημιουργήσουμε σύγχρονη και αποτελεσματική δημόσια διοίκηση, σημειώνει ότι αυτές οι βελτιώσεις αρχίζουν να αντικατοπτρίζονται στους δείκτες διαχείρισης. Η Ελλάδα έχει σημειώσει πρόοδο σε όλους τους παγκόσμιους δείκτες διαχείρισης από το 2016, το πρώτο πλήρες έτος του τρίτου σχεδίου προσαρμογής. Τα αποτελέσματα των βασικών δεικτών απόδοσης της ανεξάρτητης φορολογικής διοίκησης (IAPR) δείχνουν μια σαφή ανοδική τάση στην είσπραξη και τη συμμόρφωση των φορολογουμένων από το 2017. Η ευρεία χρήση ηλεκτρονικών πληρωμών με αυξημένα κίνητρα και τρέχουσες βελτιώσεις απόδοσης θα βελτιώσει περαιτέρω την πρόοδο της φορολογικής διαχείρισης και είσπραξης φόρων.

Σύμφωνα με τον Moody’s, ο κίνδυνος αναστροφής αυτών των μεταρρυθμίσεων τα επόμενα χρόνια είναι χαμηλός. Η σημερινή κυβέρνηση εξελέγη με μια ατζέντα οικονομικών και φιλικών προς το εμπόριο μεταρρυθμίσεων και είναι πιθανό να χρησιμοποιήσει την κοινοβουλευτική πλειοψηφία της για να προωθήσει αυτήν την ατζέντα.

Είπε ότι η τρέχουσα ενημέρωση αντικατοπτρίζει την ιδέα ότι οι μεσοπρόθεσμες κυβερνήσεις θα επιδιώξουν τους ζητούμενους στόχους που συμφωνήθηκαν με την Ευρωζώνη και ότι τα κίνητρα και για τις δύο πλευρές είναι επαρκή για την αποφυγή αντιπαραθέσεων. Την τελευταία δεκαετία.

Η βελτίωση της οικονομικής ανάκαμψης και του επενδυτικού κλίματος ενισχύει τις προοπτικές της χώρας

Παρά τη σημαντική οικονομική συρρίκνωση ως αποτέλεσμα του σοκ που προκαλείται από την επιδημία του ιού της κορώνας, ο Moody σημειώνει ότι οι ισχυρές επενδυτικές ευκαιρίες για τη χώρα θα υποστηρίξουν την ανάκαμψη και θα βελτιώσουν σημαντικά τις μεσοπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξης της Ελλάδας.

Όπως σημειώνει, η χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη στήριξη της ανάπτυξης θα προσφέρει σημαντική στήριξη τόσο στην ανάπτυξη όσο και στις επενδύσεις, καθώς η Ελλάδα είναι ο μεγαλύτερος δικαιούχος του ΑΕΠ.

READ  Νόστιμη Πορτοκαλόπιτα Συνταγή-Ειδήσεις-Εισαγωγή Εισαγωγής από την Ελλάδα

Η Moody’s αναμένει ότι η ελληνική οικονομία θα συρρικνωθεί κατά περίπου 9% το 2020, προβλέποντας μια ισχυρή ανάκαμψη το 2021 και το πιο σημαντικό για το πιστωτικό προφίλ της Ελλάδας είναι ότι η ανάπτυξη αναμένεται να φτάσει κατά μέσο όρο 3,5% μεσοπρόθεσμα.

Ο οίκος δηλώνει ότι η Ελλάδα θα λάβει 32 δισεκατομμύρια ευρώ (17% του ΑΕΠ το 2019) από το ταμείο ανάκαμψης της ΕΕ, εκ των οποίων το 60% θα έχει τη μορφή επιχορηγήσεων. Αυτά τα κεφάλαια προσφέρουν σημαντικές ευκαιρίες στην Ελλάδα να ανακτήσει τις χαμηλές επενδύσεις της – τις χαμηλότερες στην ΕΕ μέχρι στιγμής και ένα σημαντικό εμπόδιο στην προ-επιδημία ανάκαμψης – και να ενισχύσει την πιθανή ανάπτυξη.

Επιπλέον, η Ελλάδα λαμβάνει σημαντική χρηματοδότηση από άλλες πηγές, όπως το Ταμείο Συνομοσπονδίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, η οποία θα υποστηρίξει τις αυξημένες επενδύσεις. Η συμπερίληψη της Ελλάδας στο σχέδιο απορρύθμισης της ECP θα συμβάλει στη διασφάλιση ευνοϊκών χρηματοοικονομικών συνθηκών όχι μόνο για την κυβέρνηση αλλά και για τις ελληνικές τράπεζες και την οικονομία στο σύνολό της.

Όσο για το σπίτι, στο παρελθόν, η Ελλάδα μερικές φορές απέτυχε να εφαρμόσει δημόσια επενδυτικά σχέδια και οι ιδιωτικές επενδύσεις ήταν αδύναμες. Ωστόσο, έχουν γίνει πρόσφατες σημαντικές μεταρρυθμίσεις, όπως η νέα δομή αδειών επενδύσεων, η οποία μειώνει σημαντικά τη νέα γραφειοκρατία επενδύσεων και την ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων. Τα πρώτα αποτελέσματα είναι ορατά: Σύμφωνα με έρευνες της Παγκόσμιας Τράπεζας Doing Business, η έναρξη μιας επιχείρησης στην Ελλάδα είναι πλέον πιο αποτελεσματική από οπουδήποτε αλλού στην ΕΕ. Πέρυσι, οι άμεσες ξένες επενδύσεις έφτασαν στο υψηλότερο επίπεδο από τουλάχιστον το 2002 με την επιτυχή ιδιωτικοποίηση και πιο πρόσφατα στον τομέα των ακινήτων. Η πρόσφατη απόφαση της Microsoft Corporation να κατασκευάσει τρία κέντρα δεδομένων στην Ελλάδα αποτελεί ένδειξη ότι η έλξη της χώρας ως επενδυτικού προορισμού έχει βελτιωθεί. Η κυβέρνηση πλησιάζει επίσης στην τροποποίηση του νόμου περί δημοσίων συμβάσεων, ο οποίος θα είναι σημαντικός εάν η χώρα πρόκειται να κάνει πλήρη χρήση των διαθέσιμων πόρων ανάκτησης της ΕΕ.

READ  Η Ελλάδα καταγράφει περιπτώσεις χαμηλού ιού κορώνας κατά την προετοιμασία για διαβατήρια εμβολίων

χρέος

Η Moody’s προβλέπει ότι ο δείκτης χρέους της Ελλάδας θα αυξηθεί σημαντικά στο 200% του ΑΕΠ φέτος, προτού πέσει ξανά το επόμενο έτος στην αναμενόμενη οικονομική ανάκαμψη. Ωστόσο, σημειώνει ότι ο λόγος χρέους είναι λιγότερο σημαντικός από άλλες χώρες, λαμβάνοντας υπόψη την πολύ μεγάλη διάρκεια του χρέους και τη σημαντική και συνεχή ελάφρυνση του χρέους που παρέχουν οι δανειστές της Ελλάδας.

Η ευκολία αποπληρωμής μετριέται από τον τόκο στα κρατικά έσοδα, το οποίο είναι πολύ ισχυρότερο από το μέσο όρο των χωρών με βαθμολογία (10,9%) (εκτιμάται σε 6,1% το 2021) και αναμένεται να συνεχίσει να βελτιώνεται με βάση τις πιο ευνοϊκές οικονομικές συνθήκες.

Τράπεζες

Ο οίκος σημειώνει ότι ο τραπεζικός τομέας είναι πολύ αδύναμος και χαρακτηρίζεται από περιουσιακά στοιχεία χαμηλής ποιότητας και μεγάλο μερίδιο κεφαλαίου χαμηλής ποιότητας με τη μορφή αναβαλλόμενου φόρου. Τα ανενεργά ανοίγματα ανέρχονται στο 36,7% βάσει δεδομένων από τον Ιούνιο του 2020 και είναι πιθανό να αυξηθούν λαμβάνοντας υπόψη τον οικονομικό αντίκτυπο της κρίσης στην υγεία.

Ωστόσο, επισημαίνει ότι ακόμη και εδώ οι βελτιώσεις είναι προφανείς. Κατά τους δώδεκα μήνες από τον Ιούνιο του 2020, τα NPE μειώθηκαν κατά 0,7,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Το σύστημα “Hercules”, το οποίο λειτουργεί από τον Δεκέμβριο του 2019, είναι ένα σημαντικό βήμα για την εκκαθάριση των ισολογισμών των τραπεζών από μη εξυπηρετούμενα περιουσιακά στοιχεία.

Πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση αναγνωρίζει ότι πρέπει να γίνουν περισσότερα και ότι πιθανότατα θα συνεχιστεί με το πρόσθετο σχέδιο της ελληνικής τράπεζας, το οποίο θα περιλαμβάνει μεγάλο ποσό μη εξυπηρετούμενων δανείων και στοχεύει στην αντιμετώπιση του υψηλού ποσού αναβαλλόμενου φόρου επί των υπολοίπων. Τραπεζών.

Γιατί η τυπική όραση

Παρόλο που δεν είναι δυνατόν να αντιστραφούν οι βελτιώσεις που παρατηρήθηκαν τα τελευταία χρόνια, η προοπτική του Moody αντικατοπτρίζει την άποψη ότι θα χρειαστούν πολλά χρόνια για την πλήρη υλοποίηση και προβολή των οφελών της οργανωτικής μεταρρύθμισης και της διαχείρισης.

Ο οργανισμός αξιολόγησης σημείωσε επίσης ότι η επιδημία καθυστέρησε την ολοκλήρωση ορισμένων μεταρρυθμίσεων. Παρά την πολύ θετική απόδοση της Ελλάδας κατά τη διάρκεια του «πρώτου κύματος», η επανεμφάνιση επιδημιών στην Ευρώπη θα μπορούσε να δημιουργήσει περαιτέρω καθυστερήσεις στη δράση που πρέπει να αναληφθεί το 2021.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *