Ανεπιφύλακτη ανάκτηση ΦΠΑ σε κατασκευαστικές δαπάνες σε ακίνητα τρίτων

Το Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο της Ελλάδος επιβεβαίωσε, με την απόφαση 1108/2021, ότι το δικαίωμα των εταιρειών να εκπίπτουν ΦΠΑ εισροών σε δαπάνες οικοδομικών έργων, βελτιώσεων και προσθηκών που πραγματοποιήθηκαν σε ακίνητα τρίτων, εξακολουθεί να ισχύει, ακόμη και αν ο υποκείμενος στο φόρο το κάνει. δεν έχουν το δικαίωμα – τη στιγμή που πραγματοποιούνται οι δαπάνες – να χρησιμοποιούν αυτά τα αγαθά για περίοδο τουλάχιστον εννέα ετών.

Το δικαίωμα της εταιρείας να χρησιμοποιεί και να εκτελεί εργασίες σε ακίνητα τρίτων μπορεί να απορρέει από έννομη σχέση με τον ιδιοκτήτη του ακινήτου, όπως παραχώρηση ή μίσθωση ή ακόμη και βάσει δικαιωμάτων επικαρπίας.

Η απόφαση αυτή εκδόθηκε κυρίως με επίκληση της απόφασης του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) στην υπόθεση C-98/07 (Nordania Finans A/S και BG Factoring A/S). Στην προκειμένη περίπτωση, το ΔΕΕ επιβεβαίωσε τη θέση ότι το δικαίωμα που παρέχεται στα κράτη μέλη βάσει του άρθρου 20 παράγραφος 4 της έκτης οδηγίας (διάταξη που περιέχεται τώρα στο άρθρο 189 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ) να ορίσουν την έννοια του κεφαλαίου αγαθών, ισχύει αποκλειστικά για τους σκοπούς της εφαρμογής του άρθρου 20 παράγραφοι 2 και 3 της έκτης οδηγίας (διατάξεις που περιλαμβάνονται πλέον στα άρθρα 187 και 188 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ), η οποία καθορίζει τους κανόνες σχετικά με την προσαρμογή της κρατήσεις.

Αυτές οι διατάξεις της Οδηγίας έχουν μεταφερθεί στο άρθρο 33 του Ελληνικού Κώδικα ΦΠΑ (Ν. 2859/2000). Πιο συγκεκριμένα, κάνοντας χρήση του δικαιώματος που παρέχει το άρθρο 189 της Οδηγίας, το άρθρο 33 παράγραφος 4 του Ελληνικού Κώδικα ΦΠΑ περιλαμβάνει ορισμό που εξισώνει τις κατασκευές, τις βελτιωτικές εργασίες και τις προσθήκες σε ακίνητα τρίτα σε κεφαλαιουχικά αγαθά, υπό την προϋπόθεση ότι η εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιεί το ακίνητο βάσει έννομης σχέσης, διάρκειας τουλάχιστον εννέα ετών.

READ  Οι δήμαρχοι της Κωνσταντινούπολης και της Αθήνας επισκέπτονται το Ελληνορθόδοξο Πατριαρχείο

Ωστόσο, αντίθετα με την κρίση και σύμφωνα με την πρακτική που ακολουθούσε μέχρι σήμερα η ελληνική διοίκηση ΦΠΑ επικαλούμενη τις οδηγίες που περιλαμβάνονται στις εγκυκλίους που εκδόθηκαν το 1992, ο υποκείμενος στον φόρο υποχρεούται να κατέχει νόμιμα την περιουσία τρίτων για τουλάχιστον εννέα έτη στο τον χρόνο που πραγματοποιούνται οι κατασκευαστικές εργασίες, βελτιώσεις και προσθήκες. Σε αντίθετη περίπτωση, η εταιρεία δεν δικαιούται εγκύρως έκπτωση ή αίτηση επιστροφής του αντίστοιχου ΦΠΑ εισροών.

Ωστόσο, σύμφωνα με την απόφαση, βάσει αυτής της πρακτικής, η ελληνική διοίκηση ΦΠΑ έθεσε – στην ουσία – απαράδεκτη προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος έκπτωσης του ΦΠΑ, στο πλαίσιο του άρθρου 30 του ελληνικού Κώδικα ΦΠΑ. (άρα μέχρι τη μεταφορά των διατάξεων των άρθρων 167 και 168 της Οδηγίας στον ελληνικό Κώδικα ΦΠΑ).

Ο άμεσος αντίκτυπος αυτής της εξέλιξης είναι ότι φαίνεται ότι οι εταιρείες που πραγματοποιούν δαπάνες για κατασκευές, βελτιώσεις και προσθήκες σε ακίνητα τρίτων που διατηρούνται για λιγότερο από εννέα χρόνια δικαιούνται τώρα να υποστηρίξουν την έκπτωση του ΦΠΑ επί των εισροών, παρά την ερμηνεία και την προσέγγιση που ακολουθήθηκε μέχρι τώρα. από την ελληνική διοίκηση ΦΠΑ.

Επιπλέον, οι επιχειρήσεις μπορούν επίσης να εξετάσουν τις δυνατότητες υποβολής έντοκης απαίτησης επιστροφής για σχετικά ποσά ΦΠΑ εισροών που δεν είχαν αφαιρεθεί ή ζητηθεί για επιστροφή στο παρελθόν, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες παραγραφές ή άλλους περιορισμούς, ανάλογα με την περίπτωση.

Νικολέττα Μερκούρη

Διευθυντής, EY Ελλάδας

Το περιεχόμενο αυτού του ιστότοπου προορίζεται για χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, επαγγελματίες επενδυτές και τους επαγγελματίες συμβούλους τους. Είναι μόνο για ενημέρωση. Διαβάστε τους όρους και τις προϋποθέσεις και την πολιτική απορρήτου μας πριν χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπο. Όλο το υλικό υπόκειται σε αυστηρά επιβαλλόμενους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.

READ  Roseburn Café - μια επιχείρηση 30 ετών που εξακολουθεί να είναι ισχυρή

© 2021 Euromoney Institutional Investor PLC. Για βοήθεια, ανατρέξτε στις Συχνές Ερωτήσεις μας.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.