Γράσο για τη ρύθμιση των spa και των ελατηρίων

Νομοσχέδιο του ελληνικού Υπουργείου Τουρισμού επιδιώκει να δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο και να εισαγάγει εργαλεία που θα διευκολύνουν τις συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στην ανάπτυξη και βελτίωση των ταξιδιωτικών προορισμών. Υπάρχει επίσης ξεχωριστό νομοσχέδιο για την έναρξη λειτουργίας της Ιαματικές Πηγές Ελλάδος Α.Ε., η οποία είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση των φυσικών ιαματικών πηγών / ιαματικών πηγών της Ελλάδας.

Αυτά τα νομοσχέδια αποσκοπούν στην προώθηση του συντονισμού μεταξύ ιδιωτικών εταιρειών, όπως επενδυτών, διαφημιστικών γραφείων ή ταξιδιωτικών πρακτόρων, και τοπικών/περιφερειακών αρχών. Εθνικοί και διεθνείς επενδυτές αποτελούν την κύρια ελπίδα για τη βελτίωση των εγκαταστάσεων τουρισμού υγείας στην Ελλάδα.

Επιβλέποντας την ανάπτυξη του τουρισμού υγείας, ο νέος νόμος για τα ιαματικά λουτρά επιδιώκει να ξεκινήσει με τον εξορθολογισμό του καθεστώτος των φυσικών πηγών, οι οποίες επί του παρόντος εμπίπτουν σε διάφορες δικαιοδοσίες βάσει δικαιωμάτων και δικαιωμάτων εκμετάλλευσης.

Ο νόμος προβλέπει τους όρους και τις προϋποθέσεις για τις φυσικές πηγές και τα ιαματικά λουτρά της χώρας δημιουργώντας τις ιαματικές πηγές της Ελλάδας Α.Ε., οι οποίες είναι υπεύθυνες για την ανάπτυξη στρατηγικής για τον προσδιορισμό, τη χρήση και τη διαχείριση των θερμών πηγών της χώρας.

Το Νομοσχέδιο για τον Ολοκληρωμένο Τουρισμό θέτει προτεραιότητες για τον κλάδο, συμπεριλαμβανομένης της θέσπισης επιχειρησιακών κανονισμών για Φορείς Διαχείρισης Στόχων και Προώθησης (DMO) για την προώθηση του τουρισμού υγείας.

Ο προτεινόμενος νόμος στοχεύει να εισαγάγει ευέλικτα εργαλεία, να προωθήσει συνεργασίες και ενοποιήσεις, να ανταποκριθεί στις ανάγκες του αειφόρου τουριστικού προϊόντος και να προχωρήσει με την ανάπτυξη του τουρισμού υγείας και σπα.

Το έργο στοχεύει στην επίλυση ιστορικών και νομικών ζητημάτων, στη διασφάλιση της ποιότητας των ελληνικών τουριστικών προϊόντων και στην ενίσχυση της διεθνούς φήμης της Ελλάδας.

READ  Η Ελλάδα δίνει μάχη με τις πυρκαγιές στη Λέσβο - κάτοικοι και τουρίστες απομακρύνθηκαν

Το νομοσχέδιο προβλέπει χρηματοδότηση 50% για τη διαφήμιση θυγατρικών από το DMO ή την αρμόδια τοπική αρχή και 50% χρηματοδότηση από ενώσεις, εταιρείες ή οργανισμούς του ιδιωτικού τομέα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν εθελοντικές δραστηριότητες και δραστηριότητες κοινωνικής ευθύνης που σχετίζονται με την αειφόρο τουριστική ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος και την παροχή κινήτρων για την προώθηση και διαχείριση τοπικών ποιοτικών σημάτων.

Η Ελλάδα Α.Ε. έχει πρόσβαση σε φυσικές ιαματικές πηγές και στόχους, τοποθεσίες και εταιρείες σε καίριες τοποθεσίες σε καίρια σημεία του χωριστού προτεινόμενου νόμου για φυσικές πηγές και ιαματικά λουτρά της χώρας με τη δημιουργία θερμών πηγών.

Το Υπουργείο Τουρισμού στοχεύει στην ενσωμάτωση του ιαματικού τουρισμού σε ένα ευρύτερο προϊόν τουρισμού υγείας και στην προσέλκυση νέων επισκεπτών διασφαλίζοντας παράλληλα ότι πληρούν τα πρότυπα αειφόρου ανάπτυξης.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.