Η Ελλάδα ευθυγραμμίζει τους κανόνες σχετικά με την περιορισμένη έκπτωση ξένων ζημιών

Οι ελληνικές φορολογικές αρχές αναγνώρισαν πρόσφατα το δικαίωμα των ελληνικών εταιρειών να χρησιμοποιούν τις ζημίες της μόνιμης εγκατάστασής τους (υποκατάστημα) που βρίσκονται σε χώρα ΕΕ / ΕΟΧ και να τους συμψηφίζουν με τα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα, κατά το χρόνο που προκύπτουν.

Αυτή η θέση, που υιοθετήθηκε με την Εγκύκλιο 2100/2021, αποτελεί θετική εξέλιξη για τις ελληνικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό μέσω υποκαταστήματος και θα αξιολογηθεί από τις ενδιαφερόμενες εταιρείες με βάση τα συγκεκριμένα γεγονότα της κάθε περίπτωσης.

Μέχρι τον Μάιο του 2021, οι απώλειες που αναφέρονται σε υποκατάστημα του εξωτερικού με έδρα την ΕΕ / ΕΟΧ θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν από την ελληνική μητρική εταιρεία, υπό την προϋπόθεση ότι το υποκατάστημα έχει σταματήσει να λειτουργεί. Έτσι, η απώλεια θα μπορούσε να θεωρηθεί «οριστική».

Σύμφωνα με το προηγούμενο καθεστώς – σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές που προβλέπονται στο άρθρο 27, παράγραφος 4, του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (GITC), βάσει των εγκυκλίων 1088/2016 και 1200/2016 – ζημιές που υπέστησαν ως αποτέλεσμα επιχειρηματικών δραστηριοτήτων υποκατάστημα που βρίσκεται σε χώρα ΕΕ / ΕΟΧ, δεν θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για τον συμψηφισμό κερδών ελληνικής προέλευσης, εάν το υποκατάστημα του εξωτερικού παρέμενε σε λειτουργία.

Το σκεπτικό ήταν ότι ο τελευταίος είχε το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τις ζημίες, που ισχύουν υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις της χώρας εγκατάστασής του. Μόνο «οριστικές» απώλειες λόγω τερματισμού αλλοδαπού υποκαταστήματος θα μπορούσαν να μεταφερθούν στην Ελλάδα για χρήση, σε περίπτωση:

  • Καμία έκπτωση ζημιών στη χώρα εγκατάστασης του υποκαταστήματος. και
  • Εξάντληση των διαθέσιμων δυνατοτήτων για τη χρήση των απωλειών στο εξωτερικό.

Ο φορολογούμενος είχε το βάρος να αποδείξει ότι πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις.

READ  Η Τουρκία πρέπει να κρατήσει το χέρι της ΕΕ

Τον Ιούλιο του 2019, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΚ) έστειλε τη γνώμη της στις ελληνικές αρχές [reasoned opinion C (2019) 4841 Final], δηλώνοντας ότι ο παραπάνω κανόνας είναι αντίθετος με το δίκαιο της ΕΕ για την ελευθερία εγκατάστασης, σύμφωνα με το άρθρο 49 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η ΕΚ θεωρεί ότι η φορολογική μεταχείριση των ζημιών ξένων υποκαταστημάτων σύμφωνα με την Εγκύκλιο 1200/2016 της ελληνικής φορολογικής διοίκησης δεν συμμορφώνεται με το δίκαιο της ΕΕ, με την αιτιολογία ότι παρέχει περιοριστική ερμηνεία του άρθρου 27, παράγραφος 4 της GITC, με αποτέλεσμα τη μη χρήση ζημιών που προκλήθηκαν σε χώρα ΕΕ / ΕΟΧ, μέσω υποκαταστήματος που έχει εγκατασταθεί εκεί.

Επιπλέον, η ερμηνεία που παρέχεται από την εν λόγω εγκύκλιο διαφοροποιεί τη φορολογική μεταχείριση όσον αφορά την αναγνώριση φορολογικών ζημιών, μεταξύ Ελλήνων φορολογουμένων κατοίκων και Ελλήνων φορολογουμένων κατοίκων που έχουν τουλάχιστον μέρος των επιχειρήσεων τους εγκατεστημένες σε άλλες χώρες της «ΕΕ / ΕΟΧ». Ουσιαστικά, ενώ τα εταιρικά κέρδη από τη χώρα και αυτά από άλλο κράτος της ΕΕ / του ΕΟΧ υπόκεινται σε φόρο και στην Ελλάδα, η αντιμετώπιση των ζημιών που πραγματοποιούνται στο εξωτερικό είναι περιορισμένη.

Αποφασίστηκε περαιτέρω ότι η ανάγκη αποφυγής διπλής έκπτωσης ζημιών αφορά περιπτώσεις όπου, για να αποφευχθεί η διπλή φορολογία, μια χώρα χρησιμοποιεί τη μέθοδο απαλλαγής εισοδήματος από υποκαταστήματα του εξωτερικού και όχι τη μέθοδο του καταλογισμού. Πρέπει να σημειωθεί ότι ο λόγος ύπαρξης της «τελικής» δοκιμής ήταν να αποτρέψει τη διπλή έκπτωση των απωλειών. Όσον αφορά το φόρο που καταβάλλεται στο εξωτερικό, η Ελλάδα εφαρμόζει γενικά τη μέθοδο της φορολογικής πίστωσης, η οποία δηλώνει ότι το ξένο εισόδημα φορολογείται επίσης στην Ελλάδα και ότι ο φόρος που καταβάλλεται στο εξωτερικό για το εισόδημα αυτό χρεώνεται στον εθνικό φόρο.

READ  Η συμφωνία Τουρκίας-Αιγύπτου τερματίζει όλες τις θέσεις της Ανατολικής Μεσογείου και της Ελλάδας

Ως εκ τούτου, η ΕΚ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, εφόσον η Ελλάδα εφαρμόζει τη μέθοδο της πίστωσης φόρου, δεν υπάρχει κίνδυνος διπλής έκπτωσης των ζημιών. Η εγκύκλιος 2100/2021 ακολούθησε τη γνώμη της ΕΚ και η ελληνική φορολογική διοίκηση ευθυγραμμίστηκε με το δίκαιο της ΕΕ.

Ο άμεσος αντίκτυπος αυτής της εξέλιξης είναι ότι οι ελληνικές εταιρείες που πραγματοποιούν έξοδα στο εξωτερικό μέσω υποκαταστήματος που είναι εγκατεστημένο εκεί, έχουν τώρα το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν αυτές τις ζημίες τη στιγμή που τις πραγματοποιούν και να τις αποπληρώσουν. το «οριστικό» κριτήριο έχει πλέον καταργηθεί.

Προκειμένου οι ελληνικές εταιρείες να είναι επιλέξιμες για τη χρήση αυτών των ζημιών, πρέπει να εντοπίζονται χωριστά ανά χώρα στα βιβλία της ελληνικής οντότητας, έτσι ώστε η προέλευσή τους να είναι εύκολα αναγνωρίσιμη (ήδη προϋπόθεση).

Συμπερασματικά, η παραπάνω αλλαγή αντιμετωπίζει το ζήτημα της έκπτωσης ζημιών που πραγματοποιούνται στο εξωτερικό μέσω υποκαταστήματος, για ελληνικές εταιρείες, σύμφωνα με το δίκαιο της ΕΕ. Ωστόσο, απομένει να διευκρινιστεί εάν οι παραπάνω διατάξεις αναφέρονται σε φορολογικές ή λογιστικές ζημίες που προέρχονται από υποκατάστημα εγκατεστημένο σε χώρα ΕΕ / ΕΟΧ.

Ειρήνη Θεοδωροπούλου

Δικηγόρος, EY Greece

Το περιεχόμενο αυτού του ιστότοπου προορίζεται για χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, επαγγελματίες επενδυτές και επαγγελματίες συμβούλους τους. Είναι μόνο για ενημέρωση. Διαβάστε τους όρους και τις προϋποθέσεις και την πολιτική απορρήτου μας πριν χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπο. Όλο το υλικό υπόκειται σε αυστηρά εφαρμοσμένους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.

© 2021 Euromoney Institutional Investor PLC. Για βοήθεια, ανατρέξτε στις Συχνές Ερωτήσεις.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *