Η πτώση των ταξιδιωτικών εσόδων επηρεάζει αρνητικά το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών – Greek City Times

Ο εισερχόμενος τουρισμός σημείωσε άνοδο 65,5% κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου του τρέχοντος έτους, ενώ οι ταξιδιωτικές εισπράξεις μειώθηκαν κατά 51,2% κατά την ίδια περίοδο, σε σύγκριση με τις αντίστοιχες περιόδους το 2020, ανακοίνωσε την Τετάρτη η Τράπεζα της Ελλάδος.

Η κεντρική τράπεζα, σε μια έκθεση, δήλωσε ότι αυτή η εξέλιξη συνέβαλε στην επιδείνωση του τρεχούμενου λογαριασμού της χώρας.

Πιο συγκεκριμένα, τον Μάιο 20201, το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών διευρύνθηκε σε διάστημα ενός έτους, κυρίως λόγω της επιδείνωσης του ισοζυγίου αγαθών και, σε μικρότερο βαθμό, του ισοζυγίου υπηρεσιών, το οποίο ήταν σε παρακμή. Αντισταθμίστηκε εν μέρει από τη βελτίωση του πρωτογενούς και λογαριασμούς δευτερογενούς εισοδήματος.

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου, το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών διευρύνθηκε από έτος σε έτος, λόγω της επιδείνωσης των υπολοίπων αγαθών και υπηρεσιών και του λογαριασμού δευτερογενούς εισοδήματος, ο οποίος αντισταθμίστηκε εν μέρει από την αύξηση του πλεονάσματος του λογαριασμού πρωτογενούς εισοδήματος.

Τον Μάιο, ο τρεχούμενος λογαριασμός σημείωσε έλλειμμα 1,4 δισεκατομμυρίων ευρώ, αύξηση 477 εκατομμυρίων για ένα χρόνο.

Η αύξηση του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών εξηγείται από τη μεγαλύτερη αύξηση των εισαγωγών, σε απόλυτους όρους, από ό, τι στις εξαγωγές.

Ωστόσο, οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 59,6% και 25,9% σε τρέχουσες και σταθερές τιμές, αντίστοιχα, ενώ οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 56,2% και 27,3% σε τρέχουσες και σταθερές τιμές, αντίστοιχα.

Συγκεκριμένα, οι εξαγωγές αγαθών εκτός του πετρελαίου αυξήθηκαν κατά 29,5% και 23,2% σε τρέχουσες και σταθερές τιμές και οι εισαγωγές εκτός του πετρελαίου κατά 40,4% και 37,3% σε τρέχουσες και σταθερές τιμές, αντίστοιχα.

Το πλεόνασμα στο ισοζύγιο υπηρεσιών σημείωσε ελαφρά μείωση, λόγω επιδείνωσης του ισοζυγίου μεταφορών.

READ  Το Europa League προσελκύει στο Μιλάνο-Ρώμη-Νάπολη: Μπενφίκα, Ντιναμό Κίεβο ... τους κινδύνους

Αντίθετα, το ταξιδιωτικό υπόλοιπο και το υπόλοιπο για άλλες υπηρεσίες βελτιώνονται κάθε χρόνο. Οι αφίξεις μη κατοίκων και οι σχετικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 413,7% και 286,2% αντίστοιχα, λόγω των βασικών επιπτώσεων μετά τα χαμηλά τους επίπεδα το 2020.

Το πλεόνασμα στο ισοζύγιο μεταφορών μειώθηκε κατά 30%.

Τον Μάιο, το πλεόνασμα στο λογαριασμό πρωτογενούς εισοδήματος υπερδιπλασιάστηκε, κυρίως λόγω της μετάβασης από έτος σε έτος από καθαρές πληρωμές σε καθαρά έσοδα από τόκους, μερίσματα και κέρδη και, δεύτερον, λόγω αύξησης των καθαρών εισπράξεων από άλλα πρωτογενή έσοδα .

Το έλλειμμα του λογαριασμού δευτερογενών εσόδων μειώθηκε από έτος σε έτος, κυρίως λόγω των χαμηλότερων κρατικών πληρωμών.

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών αυξήθηκε κατά 534 εκατομμύρια για ένα χρόνο και ανήλθε σε 6,2 δισεκατομμύρια.

Η αύξηση του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών οφείλεται στο γεγονός ότι οι εισαγωγές έχουν αυξηθεί περισσότερο από τις εξαγωγές σε απόλυτους όρους.

Συγκεκριμένα, οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 27,8% και 15,5% σε τρέχουσες και σταθερές τιμές, αντίστοιχα, ενώ οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 20,1% σε τρέχουσες τιμές και 5,1% σε σταθερές τιμές.

Πρέπει να σημειωθεί ότι οι εξαγωγές και οι εισαγωγές αγαθών εκτός του πετρελαίου αυξήθηκαν περίπου στον ίδιο ρυθμό (21,5%) σε τρέχουσες τιμές, ενώ σε σταθερές τιμές αυξήθηκαν κατά 18,8% και 20, αντίστοιχα, 8%.

Η μείωση του πλεονάσματος των υπηρεσιών εξηγείται από την επιδείνωση του ισοζυγίου κυρίως για τις μεταφορές, αλλά και στο υπόλοιπο για τα ταξίδια, ενώ το υπόλοιπο για άλλες υπηρεσίες βελτιώθηκε.

Οι αφίξεις μη κατοίκων και οι αντίστοιχες εισπράξεις μειώθηκαν αντίστοιχα κατά 65,5% και 51,2% από έτος σε έτος. Οι καθαρές εισπράξεις από τις θαλάσσιες μεταφορές μειώθηκαν 6,7%.

READ  Η Νάπολι παραμένει στο Λίβερπουλ, αλλά ο Γιούργκεν Κλόπ δεν θέλει να κάνει δουλειά

Τέλος, το πλεόνασμα στον λογαριασμό πρωτογενούς εισοδήματος υπερδιπλασιάστηκε, λόγω της μείωσης των τόκων, των μερισμάτων και των πληρωμών κέρδους, ενώ το έλλειμμα στον λογαριασμό δευτερογενούς εισοδήματος διευρύνθηκε ως αποτέλεσμα της μείωσης. Αύξηση των κρατικών πληρωμών.

Τον Μάιο, το πλεόνασμα του λογαριασμού κεφαλαίου ήταν ουσιαστικά αμετάβλητο από έτος σε έτος και ανήλθε σε 202 εκατομμύρια δολάρια.

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου, το πλεόνασμα του λογαριασμού κεφαλαίου μειώθηκε από έτος σε έτος και ανήλθε σε 423 εκατομμύρια, λόγω της αύξησης των πληρωμών από άλλους τομείς (εξαιρουμένης της γενικής κυβέρνησης).

Το έλλειμμα του συνδυασμένου τρεχούμενου λογαριασμού και του κεφαλαίου (που αντιστοιχεί στις ανάγκες εξωτερικής χρηματοδότησης της οικονομίας) αυξήθηκε σε 1,2 δισεκατομμύρια, έναντι 723 εκατομμυρίων τον Μάιο του 2020.

Κατά τη διάρκεια της περιόδου των πέντε μηνών, το συνδυασμένο έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών και κεφαλαιακών λογαριασμών αυξήθηκε κατά 705 εκατομμύρια δολάρια για ένα χρόνο σε 5,7 δισεκατομμύρια δολάρια.

Στο πλαίσιο των άμεσων επενδύσεων, τα εξωτερικά περιουσιακά στοιχεία των κατοίκων αυξήθηκαν κατά 122 εκατομμύρια και οι εξωτερικές υποχρεώσεις των κατοίκων κατά 640 εκατομμύρια.

Στο πλαίσιο της επένδυσης χαρτοφυλακίου, η αύξηση των ξένων περιουσιακών στοιχείων των κατοίκων οφείλεται σχεδόν αποκλειστικά σε αύξηση 3,2 δισεκατομμυρίων στην κατοχή κατοίκων ξένων ομολόγων και λογαριασμών δημοσίου.

Η αύξηση των εξωτερικών υποχρεώσεων κατοίκων εξηγείται από την αύξηση 717 εκατομμυρίων στην ελληνική συμμετοχή σε μετοχές από μη κατοίκους και κατά 662 εκατομμύρια σε μη κατοίκους συμμετοχών ελληνικών κρατικών ομολόγων και γραμματίων.

Σύμφωνα με άλλες επενδύσεις, η αύξηση των ξένων περιουσιακών στοιχείων των κατοίκων αντικατοπτρίζει αύξηση 621 εκατομμυρίων δανείων που χορηγήθηκαν σε μη κατοίκους και η στατιστική προσαρμογή (592 εκατομμύρια ευρώ) που συνδέεται με την έκδοση τραπεζογραμματίων.

READ  Το flydubai ξεκινά 737 πτήσεις προς ορισμένα ελληνικά νησιά

Η αύξηση των εξωτερικών υποχρεώσεων αντανακλά κυρίως αύξηση 2,8 δισεκατομμυρίων σε ανεξόφλητο χρέος έναντι μη κατοίκων και, δεύτερον, τη στατιστική προσαρμογή 592 εκατομμυρίων που συνδέεται με την έκδοση τραπεζογραμματίων.

Κατά την περίοδο των πέντε μηνών, στο πλαίσιο των άμεσων επενδύσεων, τα εξωτερικά περιουσιακά στοιχεία των κατοίκων αυξήθηκαν κατά 640 εκατομμύρια και οι εξωτερικές υποχρεώσεις των κατοίκων, οι οποίες αντιπροσωπεύουν τις άμεσες επενδύσεις των μη κατοίκων στην Ελλάδα, αυξήθηκαν κατά 1,7 εκατομμύρια. Δισεκατομμύρια.

Όσον αφορά τις επενδύσεις χαρτοφυλακίου, η αύξηση των ξένων περιουσιακών στοιχείων των κατοίκων εξηγείται κυρίως από αύξηση 2,0 δισεκατομμυρίων στις διακρατήσεις κατοίκων ξένων ομολόγων και γραμματίων του Δημοσίου και από αύξηση 952 εκατομμυρίων στις κατοχές ξένων μετοχών.

Η αύξηση των εξωτερικών υποχρεώσεων οφείλεται σε αύξηση 1,4 δισεκατομμυρίων στην κατοχή μη κατοίκων ομολόγων ελληνικού δημοσίου και γραμματίων του Δημοσίου και αύξηση 599 εκατομμυρίων στην κατοχή ελληνικών μετοχών.

Όσον αφορά τις λοιπές επενδύσεις, η αύξηση των περιουσιακών στοιχείων των κατοίκων στο εξωτερικό αντικατοπτρίζει μια αύξηση 2,1 δισεκατομμυρίων δανείων που χορηγήθηκαν σε μη κατοίκους, αντισταθμιζόμενη εν μέρει από τη μείωση 1,3 δισεκατομμυρίων ευρώ στις καταθέσεις και τις συντάξεις κατοίκων στο εξωτερικό.

Στο τέλος Από τον Μάιο του 2021, τα συναλλαγματικά διαθέσιμα της Ελλάδας ανήλθαν σε 9,2 δισεκατομμύρια, έναντι 8,7 δισεκατομμυρίων στο τέλος Μαΐου 2020.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: Πρώτη παρτίδα αμερικανικών δεξαμενών Abrams που εκφορτώθηκαν στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *