Κατηγορία: Economy

Flash εξήγηση για το όνομα του εμπειρογνώμονα, έβρεχε για 3 ημέρες εργασίας, εδώ είναι η τελευταία κατάσταση στα φράγματα

Τεχνικό Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης (ITU) Μέλος του ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος Μετεωρολογικών Μηχανικών Καθ. Ο